Sunday, April 17, 2011

Tujuan-tujuan dan tugas-tugas JPP (MPP)

Tujuan-tujuan dan tugas-tugas JPP (MPP) mengikut akta 174 ialah –

(a) membantu dan menggalakkan, tertakluk kepada arahan Ketua Eksekutif, kemajuan kemudahan-kemudahan bagi pelajar-pelajar seperti kemudahan-kemudahan rekreasi dan pembekalan makanan dan minuman;
(b) membuat rayuan kepada Ketua Eksekutif mengenai perkara-perkara berhubung dengan keadaan-keadaan dalam mana pelajar-pelajar tinggal dan berlajar,
(c) mengusahakan apa-apa aktiviti lain sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Eksekutif dari semasa ke semasa;
(d) untuk memupuk semangat hidup sebagai suatu persatuan di kalangan pelajar-pelajar Institusi; dan
(e) membantu pihak berkuasa Institusi memelihara disiplin pelajar.

Akta 174: http://www.pja.my/dokumen/Akta174.pdf

Sebelum anda mengadu atau memberi cadangan, pastikan anda menggunakan saluran yang betul. Anda juga hendaklah mengadu perkara yang mempunyai skop tugasan MPP supaya aduan atau cadangan diproses.


~Kebersamaan Dalam Merealisasikan Idealisme Mahasiswa~

No comments:

Post a Comment